A COMPROMESOSxBLANES optem x dirigir (i com més aviat millor)

Fa unes setmanes vam estrenar el blog amb una entrada que plantejava un dilema: administrar o dirigir? Aquesta vegada, continuant en aquesta línia, us plantegem un nou dilema: transformar Blanes és responsabilitat exclusiva dels polítics o la ciutadania hi té alguna cosa a dir? A continuació podeu llegir el nostre posicionament. Ja us avancem que apostem fermament x la cooperació entre la iniciativa pública i la privada. Us animem a llegir-lo i compartir les vostres idees i suggeriments.

“Si tu tens una poma i jo tinc una poma i intercanviem aquestes pomes, tu i jo encara tindrem una poma cadascú. Però si tu tens una idea i jo tinc una idea i intercanviem aquestes idees, cadascú de nosaltres tindrà dues idees.”

George Bernard Shaw

Transformar el municipi, millorar-ne la qualitat de vida, l’economia i les oportunitats és indiscutiblement feina del consistori, que és qui té les eines i la responsabilitat de fer-ho. Però i si, després d’una llarga travessa pel desert, les coses segueixen igual? I si no hi ha cap indici que les coses hagin de millorar? La ciutadania pot fer-hi alguna cosa? O ens hem de resignar, posar-nos en “mode víctima” i lamentar la nostra mala sort? La gent tendeix a pensar que aquestes coses no van amb ells, que definir un Blanes millor és responsabilitat dels polítics… Però des de COMPROMESOSxBLANES no pensem així. Estem convençuts que hem de prendre la iniciativa i ser nosaltres, la ciutadania, els principals artífexs del canvi.

COM HO FAREM?

BLANES 2030 és la materialització d’aquesta convicció. És un estudi que recollirà les opinions, les idees, els suggeriments i les propostes dels blanencs i les blanenques amb l’objectiu de repensar el model productiu del municipi, tot formulant una proposta que, d’implemantar-la amb èxit, convertirà Blanes en un millor lloc x treballar i x viure. BLANES 2030 donarà veu a tots aquells que tinguem una idea i la vulguem compartir. En definitiva, és la iniciativa que ens permetrà passar del “mode víctima” al “mode acció”.

L’estudi és iniciativa de COMPROMESOSxBLANES, però comptarà amb l’assessorament d’un equip multidisciplinari de la Universitat de Girona. Com veureu en la següent imatge, la societat blanenca jugarà un paper important en la seva elaboració, ja que a part de deixar els seus suggeriments als comentaris del blog,  podrà participar en les diverses taules de diàleg on els blanencs i les blanenques podran dir la seva i aportar idees.

Estructura del projecte BLANES 2030

Estructura de BLANES 2030

El calendari previst x BLANES 2030 es divideix en tres fases que s’encavalquen. La primera (agost – setembre) és la fase de recollida d’informació a través de la participació ciutadana i la recerca d’informacions estadístiques oficials. La segona (setembre – octubre) es basarà en l’anàlisi i monitoratge de les dades recollides, a partir de les quals s’elaborarà una anàlisi DAFO. X últim, a la tercera fase (octubre – novembre) es definiran les línies estratègiques sobre les quals, a l’entendre de l’equip redactor,  hauria de basar-se el desenvolupament del municipi. El document final es presentarà el 30 de novembre de 2020 a l’Ajuntament, institucions i entitats locals i al conjunt de la ciutadania.

Calendari del projecte BLANES 2030

BLANES 2030 és una oportunitat que no sabem si es tornarà a presentar mai. Així doncs, et convidem a participar-hi. Pots fer-ho deixant els teus suggeriments a la secció de comentaris d’aquest article (i molts altres que anirem publicant cada setmana) i també participant en alguna de les taules de diàleg que organitzarem via Skype durant l’agost i el setembre.

A COMPROMESOSxBLANES optem x dirigir (i com més aviat millor)