Empoderament dels municipis

EMPODERAMENT DELS MUNICIPIS La crisi de la COVID-19 ens presenta un futur econòmic ple d’incerteses, que s’accentuen encara més si tenim en compte la delicada situació de l’estat espanyol. Amb una de les economies més endeutades del món i un model productiu on el turisme és la font principal del PIB, la situació no convida […]

A COMPROMESOSxBLANES optem x dirigir (i com més aviat millor)

A COMPROMESOSxBLANES optem x dirigir (i com més aviat millor) Fa unes setmanes vam estrenar el blog amb una entrada que plantejava un dilema: administrar o dirigir? Aquesta vegada, continuant en aquesta línia, us plantegem un nou dilema: transformar Blanes és responsabilitat exclusiva dels polítics o la ciutadania hi té alguna cosa a dir? A continuació […]

Administrar vs. dirigir

Administrar significa gestionar el que tenim i adaptar-nos a la realitat, aspirant en el millor dels casos al fet que les coses segueixin com estan. Hem de preguntar-nos, però, si en un entorn tan extremadament difícil com l’actual, en fem prou amb administrar correctament. Dirigir, en canvi, representa dibuixar un camí nou, rectificar constantment, sortir […]