Administrar vs. dirigir

Administrar significa gestionar el que tenim i adaptar-nos a la realitat, aspirant en el millor dels casos al fet que les coses segueixin com estan. Hem de preguntar-nos, però, si en un entorn tan extremadament difícil com l’actual, en fem prou amb administrar correctament. Dirigir, en canvi, representa dibuixar un camí nou, rectificar constantment, sortir […]